Tietosuoja­seloste

Hot Wings Oy

Villilänniemi 8 F 17
33300 Tampere
Y-tunnus: 0931309-7
laskutus@siipiweikot.fi
Puh. 040 776 1740

Hot Wings Oy harjoittaa ravintola­toimintaa sekä kastikkeiden valmistusta ja myyntiä.

Tämä tietosuojaseloste kertoo kuinka Hot Wings Oy käsittelee sille annettuja henkilötietoja. Päivitämme suunnitelmaa tarpeen mukaan ja löydät uusimman päivityksen kotisivuiltamme kohdasta; Tietosuojaseloste.

Rekisterin pitäminen

Ravintolatoiminnassa emme pidä rekistereitä. Yhteydenotto­lomakkeella tai muulla tavalla tapahtuvista yhteydenotoista saatavia tietoja käytämme vain kyseessä olevan asian hoitamista varten tai siihen vastaamista varten. Tiedoista ei kerätä rekisteriä. Poikkeuksena yhteydenotto, josta seuraa asiakassuhde, jolloin tietoja tarvitaan laskutusta, toimitusta yms. varten. Tietoja vastaanottavat ja käsittelevät yrityksen hallintoon kuuluvat henkilöt. Ravintolatilauksia koskevissa asioissa tiedot välitetään ravintola­henkilökunnalle. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei säilytetä.

Rekisteri asiakkuuteen pohjautuvista laskutus­asiakkaista

  1. Tallennettavat tiedot: Yrityksen nimi, toimitus- ja laskutus­osoitteet, y-tunnus, puhelinnumero, sähköposti. Mikäli toimitus ym. sen vaatii myös mahdollinen yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja/tai sähköposti
  2. Tietojen keräys: Tiedot kerätään suullisesti, puhelintilauksen yhteydessä tai sähköpostilla
  3. Tietojen käyttö: Tallennettuja tietoja käytetään tavaran toimittamiseen ja laskutukseen liittyvissä asioissa.
  4. Tietojen säilytys: Tiedot on kerätty laskutus­ohjelmaan ja matkahuollon kautta toimitettavista matkahuollon rekisteriin. Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde ja viranomais­velvoitteet edellyttävät.
  5. Tietosuoja ja käsittelijät: Tietojen käyttö edellyttää salasanaa ja niitä pääsee käsittelemään vain toimitus- ja laskutusasioita hoitavat henkilöt.
  6. Tietojen luovutus: Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille muutoin kuin tarpeellisten viranomais­tietojen kautta ja tavaran kuljetukseen rahdinkuljettajalle.

Sosiaalinen media

Yrityksellä on sivusto Facebookissa, Instagramissa ja Snapchatissa. Näissä on vapaaehtoisesti ”tykkääviä” ja ”seuraavia” henkilöitä, jotka ovat antaneet kukin haluamiaan henkilötietoja median käyttöön.

Sosiaaliseen mediaan annettuja tietoja käytetään yrityksen toiminnassa ainoastaan satunnaisissa arvoinnoissa palkinnon toimittamiseksi.

Henkilökunnalle on tehty erillinen Tietosuoja­informaatio henkilö­tietojen käsittelystä.

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus pyytää tieto siitä, mitä tietoja sinusta on tallennettu, oikaista niitä, estää niiden siirto tai pyytää niiden poistamista. Halutessasi voit olla luovuttamatta tietojasi tai luovuttaa vain haluamasi tiedot. Lisäksi sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, peruuttaa mahdollinen aiemmin annettu suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Kuitenkin niin, että käsillä olevan asian hoitaminen on mahdollista ja kaikki lakisääteiset asiat mahdollistuvat. Oikaisu- tai poistopyynnöt käsittelemme viipymättä. Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus valvonta­viranomaiselle.

Oikaisu- ja poistopyynnöt

Rekisterin tallennettujen tietojen kyselyt, oikaisu- tai poistopyynnöt tulee lähettää osoitteella:

Hot Wings Oy
Villilänniemi 8 F 17
33300 Tampere